De logistieke sector in Vlaanderen wordt beschouwd als één van de koplopers in Europa. Om die positie te behouden wil VIL zijn leden helpen bij het zoeken naar de juiste innovatieve technologieën om ook in de toekomst voorop te blijven lopen. Multimedium helpt hen hier met plezier bij.

Wie is VIL?

VIL is de Vlaamse Speerpuntcluster voor de Logistiek en vertegenwoordigt meer dan 600 bedrijven in de logistieke sector in Vlaanderen. Hun doelstelling is het verhogen van de competitiviteit van de bedrijven in die sector door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren.

Hoe maken we de logistieke magazijnen future-proof?

Deze vraag wilde VIL beantwoorden door het ontwikkelen van het ‘Future Proof Warehousing’-platform. In deze online applicatie kunnen logistieke bedrijven aan de hand van vele parameters ontdekken welke innovatieve technologieën er geschikt zijn om hun magazijnen efficiënt, veilig en future-proof te maken.

Wij, bij Multimedium, namen graag de ontwikkeling van het platform voor onze rekening. Binnen dat platform kunnen gebruikers dankzij stap-voor-stap formulieren de nodige data invoeren over hun organisatie en de producten die ze stockeren in hun magazijnen. Die data gaan we dan met verschillende algoritmes verwerken. Het resultaat is een overzichtelijk rapport waar hands-on informatie en suggesties voor in aanmerking komende technologieën worden gebundeld.

Complexe berekeningen...

Het belangrijkste aspect van dit project was natuurlijk het implementeren van de algoritmes. VIL kan met dit platform enkel meerwaarde bieden als de technologie-suggesties ook afgestemd zijn op de use-cases van haar leden. Achter de schermen genereren slimme algoritmes met grote hoeveelheid data overzichtelijke rapporten die echt van nut zijn.

...grafisch voorstellen

Om de grote hoeveelheid informatie duidelijk weer te geven werd er gekozen om gebruik te maken van dynamische grafieken in de huisstijl van VIL. Het design van de SVG-grafieken kan in real-time worden aangepast om de juiste posities erop weer te geven.

Is jouw bedrijf een match met Multimedium?